Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

187 views

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจงกรณีกลุ่มลูกหนี้ กยศ.ขอผ่อนผันการชำระหนี้


นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ กยศ. ที่ถูกบังคับคดี สืบทรัพย์ และยึดทรัพย์ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อให้หาทางช่วยเหลือในการชำระหนี้ กยศ. โดยมีข้อเรียกร้องให้ยกเลิกดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ชำระเงินคืนเฉพาะเงินต้นทั้งหมดภายในเวลา 15 ปี ยกเลิกการยึดทรัพย์ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทั้งหมด และกรณีผู้ที่ชำระเบี้ยปรับแล้วนั้น ขอให้นำยอดเงินส่วนนี้ไปหักลบจากเงินต้นแล้วให้ชำระคืนต่อไปตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงขอขยายเวลาการชำระเงินคืน เพราะลูกหนี้ไม่ได้มีงานทำหรือมีเงินเดือนสูงทุกคนว่า  ที่ผ่านมากองทุนฯ มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลดเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว  พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ เป็นต้น

สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มลูกหนี้ กยศ.นี้ เป็นกลุ่มผู้กู้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและบังคับคดี ซึ่งมีคำพิพากษาแล้ว และมีกำหนดอายุความบังคับคดี ทำให้ติดขัดในข้อกฎหมาย ดังนั้นกองทุนฯ จะรับเรื่องนี้ไปพิจารณา และส่งเรื่องเพื่อหารือข้อกฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอคำวินิจฉัยแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป

ปัจจุบันกองทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินคดีปี 2562  หากผู้กู้รายใดถูกดำเนินคดีให้ไปศาลตามที่นัดหมาย เพื่อขอทำสัญญาประนีประนอม โดยกองทุนฯ ให้สิทธิในการผ่อนชำระหนี้ต่อได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ และยังได้ลดเบี้ยปรับอีก 75% แต่หากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งในปีที่ 2 จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้คำพิพากษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง