Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

394 views

สคบ. แจ้งศูนย์การค้าตรวจสอบสภาพบันไดเลื่อน และแสดงป้ายเตือนให้ชัดเจน หลังดาราสาวช่อง 7 ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการ


จากกรณีนางสาวพิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ นักแสดงช่อง 7 ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กชื่อว่า “Patty Pimpaporn Sermpanitchakit (patty)” ระบุว่า บันไดเลื่อนของศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ได้ดูดกางเกงจนหลุดขาด อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการเข้าไปใช้บริการบันไดเลื่อนของศูนย์การค้าดังกล่าว

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เข้าตรวจสอบความปลอดภัยการให้บริการบันไดเลื่อน ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า บันไดเลื่อนที่เกิดเหตุยี่ห้อฮิตาชิ ใช้งานมาประมาณ 30 ปี มีการตรวจสอบสภาพโดยช่างของฮิตาชิเดือนละ 1 ครั้งทุกเดือน

จากการสอบถามผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทราบว่า บันไดเลื่อนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบ มีปุ่ม safety สามารถกดให้บันไดหยุดการทำงานได้ และมีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ หากมีแรงดึงหรือมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปติดขัดเกิน 15 กิโลกรัม บันไดเลื่อนจะหยุดทำงานอัตโนมัติ

เบื้องต้น สคบ. ได้ให้คำแนะนำแก่ศูนย์การค้าฯ ให้แสดงป้ายเตือนให้ชัดเจน รวมทั้งแสดงจุดที่สามารถกดปุ่มหยุดบันได ให้ผู้ใช้บริการทราบหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการบันไดเลื่อนและทางเลื่อนจะต้องยืนอยู่ภายในกรอบสีเหลือง ในลักษณะที่ไม่พิงราวบันไดเลื่อน และควรจับราวบันไดเลื่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากบันไดเลื่อนทำงานผิดปกติ

 ทั้งนี้ สคบ.จะมีหนังสือแจ้งให้ศูนย์การค้าต่างๆ ตรวจสอบสภาพบันไดเลื่อน และแสดงป้ายเตือนให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง