Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

167 views

“เหตุราคาข้าวเหนียวแพง” กรมการค้าภายใน ติดตามตรวจสต๊อกข้าว ป้องกันการกักตุน


นายวิชัย โภชนกิจ  อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงข้อเรียกร้องให้ภาครัฐควบคุมราคาข้าวเหนียวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกระทบโดยตรงกับปากท้องของชาวบ้านนั้น ว่า  สถานการณ์ข้าวเหนียวโดยรวมตั้งแต่เดือน ธ.ค. 61 ถึง ส.ค. 62 ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาข้าวเปลือกเหนียว และราคาข้าวสารเหนียว  สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจากปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมามีปริมาณน้อยกว่าทุกปี ประกอบกับเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล ข้าวเก่าเหลือน้อย ข้าวใหม่ก็ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว และภาครัฐได้ระบายข้าวในสต็อกหมด ส่งผลให้ช่วงนี้ข้าวเหนียวขาดแคลนอย่างมาก 

ด้านผู้ประกอบการโรงสี ต้องการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บไว้ในสต๊อกและแปรรูปเพื่อจำหน่าย  ซึ่งผลผลิตที่ขาดแคลนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดการจำหน่าย แต่หากมีสินค้าก็ต้องจำกัดโควต้าให้ผู้รับซื้อ เพื่อปันส่วนของสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการและกระจายได้อย่างทั่วถึง 


อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือน ต.ค. – พ.ย. 62 ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ปี 2562/63 จะเริ่มออกสู่ตลาด ราคาข้าวเหนียวน่าจะปรับตัวลดลง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ทั้งในด้านราคาและปริมาณผลผลิตที่ขาดแคลนจะค่อยๆ คลี่คลายลง

ดังนั้น กรมการค้าภายใน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกำไร และค้ากำไรเกินควร รวมทั้งจะกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า และตั้งราคาสูงโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสีให้จำหน่ายสินค้าในราคาสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงหากจำเป็นจะดำเนินการตรวจสอบสต็อกสินค้า

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิด มีการกักตุนสินค้า หรือตั้งราคาสูงเกินสมควร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง