Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

366 views

เตือน อย่าตกเป็นเหยื่อรับฝากส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ มีโทษหนัก


นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ย้ำเตือนกรณี ขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) และบริการจัดส่งสินค้า/พัสดุภัณฑ์ในการกระทำผิด   ที่ผ่านมาพบว่า มีการซื้อขายและจัดส่งยาเสพติดประเภท ยาบ้า ไอซ์ กัญชา กระท่อม เอ็กซ์ตาซี และโคเคน ในระดับขายส่งรายย่อยและขายปลีกให้ผู้เสพ

ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลบุตรหลานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และระมัดระวังการถูกใช้ชื่อเป็นผู้ส่ง หรือผู้รับพัสดุภัณฑ์ โดยหลีกเลี่ยงให้บุคคลอื่นยืมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนใดๆ หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอันดับแรก

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า “การส่งยาเสพติดให้ผู้ซื้อในประเทศ มีความผิดฐาน จำหน่าย” มีโทษสูงสุดคือ จำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1-5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต

หากเป็น การส่งยาเสพติดไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศ มีความผิดฐาน “ส่งออก”   ในขณะที่ผู้รับยาเสพติด มีความผิดฐาน “ครอบครอง”

การส่งสิ่งผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ กรณีพบว่า เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรายใดที่มีพฤติการณ์ในการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ในลักษณะที่เป็นการปล่อยปละละเลย ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนการกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด มีโทษปรับ ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท จึงขอเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยผลิตสื่อ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานราชการ หมู่บ้าน/ชุมชน และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. www.oncb.go.th เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน เพื่อไม่ให้กระทำความผิดและไม่ตกเป็นเหยื่อในการรับฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ และหากพบเห็นว่า มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าการซื้อ-ขาย หรือกรณีผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรายใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง