Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

358 views

แจ้งดำเนินคดี รายการทีวีเกาหลี จับ “หอยมือเสือ” สัตว์ป่าคุ้มครอง


จากกรณีที่สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์  มีการเผยแพร่คลิปและภาพการจับหอยมือเสือ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวนั้น  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงดังนี้

  •        1. กรมการท่องเที่ยว มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตสร้างภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง “Law of the Jungle” ในราชอาณาจักร ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะ ซิกซ์ เอลลิ เม้นท์ จำกัด แจ้งว่า  อนุญาตให้สร้างภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง “Law of the Jungle” ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการเข้าไปถ่ายทำในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งการใช้โดรน ของให้ผู้ประสานงานการถ่ายทำแจ้งขออนุญาต รวมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้ การถ่ายทำส่งผลกระทบ หรือทำลายภูมิทัศน์ในบริเวณสถานที่ถ่ายทำและไม่รบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าว
  •     2. กรมการท่องเที่ยว มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุญาตให้คณะถ่ายทำเข้าไปถ่ายทำในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าไหม เกาะ แหวนและเกาะมุก ในวันที่ ๒๙ มีนาคม และ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๒ และขอความ อนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการถ่ายทำให้เป็นไปตามเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ประเทศไทย
  • 3. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีหนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะ ซิกซ์ เอลลิเม้นท์ จำกัด ว่า อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการถ่ายทำ อัตราวันละ ๔,๐๐๐ บาท  ๔ วัน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  รวมทั้งค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะ โดยให้ชำระค่าบริการดังกล่าวเพียงครั้งเดียวในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในเขตอุทยานแห่งชาติ และค่ากำกับดูแลการถ่ายทำสำหรับเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้    พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบด้วย และได้มอบหมายให้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นผู้แทนไปกำกับดูแลการถ่ายทำตามกำหนด คือ


– บริเวณหาดเจ้าไหม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
– บริเวณเกาะมุก วันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๖๒
– บริเวณเกาะแหวน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน และวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

  • 4. ในช่วงระยะเวลาการถ่ายทำ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯสั่งการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ไม่ปรากฏว่าคณะผู้ถ่ายทำได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ยกเว้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 คณะผู้ถ่ายทำแจ้งว่า จะทำการถ่ายทำในบริเวณอ่าวสบาย เกาะแหวน และถ้ำมรกต โดย


          1) ช่วงเช้า จนกระทั่งถึงช่วงบ่าย คณะถ่ายทำได้ดำเนินการถ่ายทำบริเวณอ่าวสบาย โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทำ

          2) คณะถ่ายทำจำนวน 2 คน ไปทำการถ่ายทำในบริเวณเกาะแหวน หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้เกิดพายุลมแรง ทำให้คณะถ่ายทำแจ้งยกเลิกการถ่ายทำบริเวณถ้ำมรกต โดยจะขอเลื่อนการถ่ายทำไปเป็นวันที่ 2 เมษายน 2562 และหลังจากนั้นมิได้มีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานว่าจะไปถ่ายทำที่ใดอีก

          3) จากข้อมูลซึ่งทางอุทยานฯได้สอบถามกับคนขับเรือที่ปรากฏอยู่ในสื่อ แจ้งว่า ได้ไปรับคณะถ่ายทำที่บริเวณอ่าวสบาย ในวันที่มีคลื่นลมแรง เพื่อนำไปยังบริเวณอ่าวโล๊ะอุดัง (บริเวณที่เกิดเหตุ) โดยที่มิได้มีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานได้รับทราบ หลังจากนั้นผู้ขับเรือได้นำคณะกลับมาส่งยังอ่าวสบาย

  •    5. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สื่อโซเชี่ยลโดยผู้ใช้เฟสบุ๊ค นามว่า Bussaba Wanlapatith ได้ส่งคลิปให้ทางอุทยานตรวจสอบ ว่ามีการจับสัตว์น้ำชนิดหอยมือเสือมาเผยแพร่ในโซเชี่ยล
  • 6. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า จากพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นการกระทำต่อหอยมือเสือ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ลำดับที่ 11

    ทั้งนี้ จากการกระทำดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (3) นำสัตว์ออกไปหรือกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ และความผิด พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 26, มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตาม มาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีแลต้องปฏิบัติตามข้อกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทำอันตรายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง”


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้จัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และดำเนินคดี ที่ สภ.กันตัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง