Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

168 views

พระราม 2 จราจรติดขัด เหตุขยายช่องจราจร แนะใช้ทางเลี่ยง


นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน แจงภายหลังประชาชนร้องเรียน เรื่อง“ขอตำหนิและประณามผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2” ทำให้การจราจรติดขัดว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน – เอกชัย ระหว่าง กม.9+800.000 – กม.21+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.700 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน  

  • ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.9+800.000 – กม.13+300.000 ระยะทางประมาณ 3.500 กิโลเมตร (ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – แสมดำ) 
  • ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.13+300.000 – กม.17+400.000 ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร (แสมดำ – ซอยพันท้ายนรสิงห์) 
  • ตอน 3 ระหว่าง กม.17+400.000 – 21+500.000 ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร (ซอยพันท้ายนรสิงห์ – มหาชัยเมืองใหม่) ลักษณะถนนเดิมประกอบด้วย ทางขนานจำนวน 2 ช่องจราจร ทางหลักจำนวน 3 ช่องจราจร ขาเข้า กทม. และขาออก กทม. ข้างละ 5 ช่องจราจร รวม 10 ช่องจราจร 

ลักษณะการก่อสร้างของโครงการฯ ทั้ง 3 ตอนทางขนาน (Frontage Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางขนานใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางขนานเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.40 เมตร ส่วนทางหลัก (Main Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 3 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางหลักใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางหลักเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.50 – 0.70 เมตร รวมช่องจราจรทั้งสิ้น 14 ช่องจราจร (ขาเข้า กทม. และขาออก กทม.ข้างละ 7 ช่องจราจร) พร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง ที่ กม. 12+000.000 (แสมดำ) และ กม. 16+000.000 (ก่อนถึงซอยพันท้ายนรสิงห์) 

เมื่อโครงการฯ ทั้ง 3 ตอนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังลดระยะเวลาการเดินทางของโครงข่ายถนนโดยรอบ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้น

ผลงานรวมของแต่ละตอนในปัจจุบัน (ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 62) คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือน งานก่อสร้างทางขนาน ช่วงแสมดำ – มหาชัยเมืองใหม่ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร ทั้งขาออกและขาเข้าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดใกล้แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงเอง ได้ตระหนักมาโดยตลอดว่า ผู้ใช้เส้นทางจะต้องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนทั้ง 3 ตอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการจราจรติดขัด ปัญหาจากฝุ่นละอองซึ่งเป็นผลพวงจากการก่อสร้าง ฯลฯ เป็นต้น 

กรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจได้เตรียมแผนการไว้ตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้าง โดยกรมทางหลวงได้จัดให้มีการประชุมวางแผนการบริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้างทั้งในส่วนกลาง และส่วนย่อยในระดับพื้นที่ รวมทั้งร่วมประชุมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ก่อนที่จะลงมือทำการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้างมาโดยตลอด

 รูปแบบการจัดการจราจรจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนลงมือทำการก่อสร้างอีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งแนะนำเส้นทางเพื่อเลี่ยงใช้ถนนเส้นนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีจำเป็นหากใช้เป็นทางผ่าน

กรมทางหลวงขออภัยผู้ใช้ทางที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เนื่องจากถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและรถบรรทุกขนาดใหญ่มากกว่า 30 % ของ AADT ( 200,000 คัน) และเนื่องจากใน 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีงานก่อสร้างสะพานยกระดับในช่วงเดียวกัน กรมทางหลวงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้

1️ จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี (ทล. 338) สำหรับเดินทางลงภาคใต้

2️ จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเพชรเกษม (ทล. 4) สามารถเข้าถนนเศรษฐกิจแล้วเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ทางแยกต่างระดับสมุทรสาคร

3️ จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเอกชัย – บางบอน สามารถเข้าถนนพระราม 2 ที่ กม. 21+500 (บริเวณมหาชัยเมืองใหม่ได้)

สำหรับประชาชนที่พบปัญหาอยากให้กรมทางหลวงแก้ไขสามารถติดต่อสายด่วน 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง