Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

267 views

กรมประมง เร่งหามาตรการควบคุมการทำประมง


จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นการหายไปของปลาทูในแถบทะเลไทย ว่า ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่สามารถเพาะพันธุ์ปลาทูในบ่อดินได้และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาทูแทนการจับจากธรรมชาติ แต่การจับปลาทูไซส์เล็กยังคงอยู่ ทำให้ปลาทูในธรรมชาติหมดโอกาสที่จะได้ขยายพันธุ์ อีกทั้งยังมีการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจับลูกปลาทูขนาดเล็ก ประมาณ 7,000,000 – 8,000,000 บาท ต่อการทำประมง 1 เที่ยว นั้น


นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  ชี้แจงว่า กรมประมงมีความพยายามที่จะทำการเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาทู เพื่อให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถเลี้ยงได้ในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกรประกอบเป็นอาชีพในอนาคต สำหรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปลาทูในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปลาทูในอ่าวไทยมีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งนี้ กรมประมงได้ร่วมมือกับชาวประมงทั้งพาณิชย์และพื้นบ้าน หามาตรการควบคุมการทำประมง เพื่อให้ “ปลาทูในอ่าวไทย” มีจำนวนมากขึ้น โดยเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ “ปิดอ่าว” ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม  ที่มีอยู่เดิมทุกปี รวมถึงมาตรการในการควบคุมการทำการประมงที่มีโอกาสจับพ่อแม่พันธุ์ปลาทูก่อนที่จะมีการวางไข่ โดยกำหนดขนาดตาอวนติดตาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ในช่วงเวลา  “ปิดอ่าว” และมาตรการในการควบคุมการทำประมงที่มีโอกาสจับลูกปลาทูที่พึ่งเจริญเติบโต  พร้อมทั้งกำหนดเขตห้ามทำการประมงในพื้นที่ประมาณ 7 ไมล์ทะเล นับจากเขตชายฝั่ง ต่อจากระยะเวลาที่ปิดอ่าวออกไปอีก 1 เดือน ในพื้นที่ “ปิดอ่าว”  เดิม และได้เพิ่มพื้นที่ในการห้ามทำการประมงให้เกิดความเชื่อมต่อกับระหว่างการ  “ปิดอ่าวตอนกลาง”  และ “ปิดอ่าวตอนใน” นอกจากนี้ได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและพื้นที่ในการ “ปิดอ่าวตอนใน” ให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง “ปลาทูโตเต็มวัย” ก่อนที่จะกลับมาวางไข่ 

การออกมาตรการเหล่านี้กรมประมงและชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งกับ “ทรัพยากรปลาทู” และ “ชาวประมง” ถือเป็นความร่วมมือของชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ที่ต่างถอยกันคนละก้าว เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ถึงแม้มาตรการดังกล่าวจะไม่สามารถทำให้การจับลูกปลาขนาดเล็กหมดสิ้นไป เพราะทุกภาคส่วนต่างยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวประมง  แต่ผลจากการใช้มาตรการพบว่าปลาทูมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


#กรมประมง #ปลาทู #อ่าวไทย #ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand #ILOVETHAILAND


ข่าวที่เกี่ยวข้อง