Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

สวก. ชี้แจงหนังสือแบบเรียนภาษาไทย จัดทำภาพประกอบตามสภาพพื้นที่


จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่มีการอ่านพยัญชนะไทยต่างจากเดิมและมีภาพมุสลิมประกอบนั้น 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  ระบุว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2547 -2552 สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงมากผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่ยอมให้ลูกนำหนังสือเรียนเข้าบ้าน 

ทาง สวก. โดยสถาบันภาษาไทยได้รับมอบหมายให้หาวิธี ดำเนินการ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้ปกครองยอมรับ และเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็ก

สวก. จึงเริ่มต้นด้วยการออกแบบหนังสือที่จะทำให้เด็กเข้าใจและผู้ปกครองมีส่วนช่วยฝึกฝนภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

ส่วนชั้นประถมศึกษาก็มีหนังสือเรียนภาษาน่าเรียนรู้ มีรูปแบบทำนองเดียวกันเน้นการสะกดคำ  มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย 

ผลการดำเนินงาน พบว่าครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ชอบมาก และเด็กๆ ก็สนุกกับสีสันและภาพประกอบเพราะแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่น ครูผู้สอนทั้งที่เป็นพุทธและเด็กไทยพุทธก็ไม่มีปัญหา เรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติสุข 

สำหรับหนังสือชุดนี้แจกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายชายแดนใต้และต่อมาได้ทำแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนรูปให้เหมาะสมกับสื่อพื้นเมืองสำหรับชายแดนเหนือด้วยเช่นกัน

#แบบเรียนภาษาไทย #การศึกษา #สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา #ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand #ILOVETHAILAND


ข่าวที่เกี่ยวข้อง