Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

227 views

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 เริ่ม 15 พ.ค.นี้


นายวิรไท  สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 จะเริ่มวันที่ 15 พ.ค.62 โดยขยายขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ Non-bank โครงการระยะที่ 2 จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในวงกว้างและเบ็ดเสร็จมากขึ้น เนื่องจากลูกหนี้ของ Non-bank มีจำนวนกว่าร้อยละ 80 ของหนี้ทั้งหมด 

โครงการระยะที่ 2 มีผู้ประกอบการ Non-bank 19 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ที่ร่วมโครงการอยู่แล้ว จะทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้มีสถาบันการเงินและ Non-bank เข้าร่วมโครงการรวม 35 แห่ง ทำให้แก้หนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ ร้อยละ 99 

คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี โดยมีหนี้เสียค้างเกินกว่า 3 เดือน กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 และมียอดหนี้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องยังไม่ถูกดำเนินคดี

โครงการคลินิกแก้หนี้ในระยะที่ 1 ให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้แก่ลูกหนี้ 37,000 ราย มีลูกหนี้ที่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำเร็จและลงนามสัญญาแล้ว 1,500 ราย ส่วนใหญ่มีเจ้าหนี้ 3 รายขึ้นไป เงินต้นเฉลี่ย 3 แสนบาท 

ลูกหนี้ที่มีหนี้ 1 แสนบาท จะชำระหนี้ 1,200 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 7 สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 10 ปี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง