Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

195 views

ครม.อนุมัติ 764 ล้านบาทเยียวยาเรือประมงตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ


พล.ท.วีรชน สุคนธฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างยั่งยืน ในระยะที่ 1 รวมถึงการชดเชยเยียวผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐ โดยมีเจ้าของเรือประมง และเรือประมงรวมกันทั้งสิ้น 305 ลำ อนุมัติกรอบวงเงิน 764 ล้านบาท เป็นงบประมาณปี 62 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น  โดยแบ่งเป็นสองงวด 

1. งวดแรกจะเยียวยาเรือประมง 252 ลำ จำนวน 469 ล้านบาท กรมประมงจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของเรือประมง งวดที่ 1 จะจ่ายร้อยละ30 ของจำนวนเงินชดเชย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแยกชิ้นส่วน ทำลายเรือ

2. งวดที่สอง เยียวยา 53 ลำ เป็นเงิน 294 ล้านบาท 
กรมประมงจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของเรือประมง งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 70 หลังจากเจ้าของเรือดำเนินการแยกชิ้นส่วนและทำลายเรือแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับค่าชดเชย จะไม่ไปประกอบอาชีพประมงผิดกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย จึงสั่งการให้ไปดูว่าเรือที่รับซื้อมาทำลายให้คณะกรรมการพิจารณาให้รอบคอบ ว่าเป็นไปตามหลักการหรือไม่ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบว่าให้มีการทำลายจริง ไม่ใช่ไม่ทำลายแล้ววนกลับมารับเงินอีก  ส่วนเรื่องการเยียวยาให้ไปดูสัญญา หากรับเงินไปแล้วไม่มีการทำลายเรือ จะมีมาตรการอย่างไรต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง