Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

204 views

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ให้คุ้มค่า เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการฯ รักษาการตำแหน่ง ผู้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงประเด็นสื่อโซเชียล กรณีที่ดินรถไฟมักกะสัน ว่า พื้นที่บริเวณโรงงานมักกะสันของการรถไฟฯ ที่กล่าวถึง เคยใช้เป็นที่จอดพักขบวนรถรอการซ่อมของโรงงานมักกะสัน แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยบรรจุแผนดังกล่าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเปลี่ยนที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะ และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานกล่าวคือประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นปอดของกทม.ได้อย่างแท้จริง และการรถไฟฯ สามารถมีรายได้ เพื่อสนับสนุนกิจการรถไฟ โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ดำเนินการในลักษณะที่ให้เอกชนเช่าพื้นที่ โดยมีการคิดค่าเช่าตามระเบียบของการรถไฟฯ และตามผลการศึกษาเมื่อปี 2561 ของบริษัทที่ปรึกษาที่มีวิชาชีพประเมินราคาที่ดินตามกฎหมายเป็นผู้ประเมิน 

ทั้งนี้ การรถไฟฯ มีแผนที่จะดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่มีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินก็ตาม โดยการรถไฟฯ จะได้ค่าเช่า/ผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช่าในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ได้ศึกษาไว้ รวมทั้งเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐอีกด้วย

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง