Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

158 views

“ไม่จริง” ที่มีการยกที่ดินของการยาสูบแห่งประเทศไทยให้กับนายทุน เพื่อทำอสังหาริมทรัพย์


นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวผ่านสื่อออนไลน์ กล่าวหารัฐบาลมีการบริหารงานแบบเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน โดยมีหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งในโพสต์ข้อความระบุว่า  มีการยกที่ดินยาสูบให้แก่นายทุน เพื่อไปทำอสังหาริมทรัพย์ นั้น นายนภดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพสดผ่านทาง Facebook บ้านเราชาวยาสูบ ยสท. เพื่อชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว


โดยกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทย หรือโรงงานยาสูบในขณะนั้น ย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร ไปยังส่วนภูมิภาค และในขณะนี้ได้ดำเนินการย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขณะนี้ มีการดำเนินการย้ายส่วนที่เหลือเพิ่มเติมไป เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงต่อๆ ไป จะมีการยกที่ดินของการยาสูบแห่งประเทศไทยให้กับนายทุน เพื่อไปทำเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องนี้การยาสูบแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

ที่มา : การยาสูบแห่งประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง