Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

381 views

กยท. ยืนยันไม่มีนโยบายให้เกษตรกรชาวสวนยางหยุดกรีดยาง ระบุมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น-ยาว ชัดเจน


จากกรณีข้อวิจารณ์การแก้ปัญหาราคายาง โดยระบุการแก้ปัญหาราคายางระยะสั้น และแผนระยะยาวไม่มีความชัดเจน เช่น การเจรจาการต่อรองกับจีนผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก การชักชวนบริษัทยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่ มาตั้งฐานการผลิตในไทยผ่านกลไก EEC หรือการที่รัฐบาลจะเอายางพารามาทำถนน นอกจากนี้ยังแสดงความเห็นคัดค้านมาตรการจ้างชาวสวนยางหยุดกรีด ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนั้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย กยท.ยืนยันเรื่องมาตรการหยุดกรีดยาง ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เกษตรกรชาวสวนยางหยุดกรีดยางแต่อย่างใด

สำหรับการแก้ปัญหาราคายาง รัฐบาลมีแผนงานการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระยะสั้นและในระยะยาว เช่น การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการแล้ว

 โดยในปี 2561 ได้นำยางมาทำถนน ใช้น้ำยางข้นไปแล้ว 9,952.41 ตัน หรือน้ำยางสด 19,904.82 ตัน และยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานอีก 37,829.12 ตัน คิดเป็นน้ำยางสดทั้งหมด 75,658.24 ตัน อีกทั้ง รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดรับให้บริษัทรายใหญ่ เข้ามาลงทุนทำผลิตภัณฑ์ยางอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทยางล้อจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น บริษัทเซนจูรี่ ไทร์ และ บริษัทดับเบิ้ลคอยน์ เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง