Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

411 views

ชีวิตวิถีใหม่ ✅ใส่หน้ากาก✅ ล้างมือ ✅เว้นระยะห่าง ✅รักษาความสะอาด ปฏิบัติร่วมกัน ปลอดภัยด้วยกัน


  • ชีวิตวิถีใหม่ ✅ใส่หน้ากาก✅ ล้างมือ ✅เว้นระยะห่าง ✅รักษาความสะอาด ปฏิบัติร่วมกัน ปลอดภัยด้วยกัน

#ข่าวจริงประเทศไทย#ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโควิด #ไทยรู้สู้โควิด

  • ขอบคุณ คลิปจาก สสส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง