Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

107 views

ไม่ต้องลงทะเบียนขอคืนเงินแล้ว ‼️ “ออมสิน” พร้อมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท


  • ไม่ต้องลงทะเบียนขอคืนเงินแล้ว ‼️
  •  “ออมสิน” พร้อมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท คืนลูกค้าที่ถูกตัดชำระหนี้อัตโนมัติ ภายใน 3 วัน
     

จากกรณีที่ลูกค้าธนาคารออมสินลงทะเบียนมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท จากรัฐบาลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน และไม่สามารถเบิกเงินได้ เนื่องจากระบบธนาคารฯ ได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติ อันเป็นระบบที่สถาบันการเงินทั่วไปใช้เช่นกัน ซึ่งระบบไม่สามารถทราบได้ว่ามีลูกค้าท่านใดลงทะเบียน โดยขอให้ลูกค้าที่ถูกหักเงินในบัญชีดังกล่าวแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ที่ได้เปิดช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่องได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป นั้น

 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ ธนาคารออมสินได้รับรายชื่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งธนาคารฯ เร่งโอนเงินกลับเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายใน 3 วัน โดยลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงการคลังที่เร่งรวบรวมและนำส่งบัญชีรายชื่อลูกค้ากลุ่มนี้มายังธนาคารออมสินได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง ขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติรับเงินเยียวยาในครั้งต่อไปนำมาตรวจสอบและไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติอีก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินเยียวยาที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

  •  ภาพและข้อมูลธนาคารออมสิน

แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง