Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

271 views

ข่าวปลอม ! มีคนได้รับเชื้อ COVID-19 จากการรับจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์


กรณีมีข้อความปรากฎบนสื่อออนไลน์ว่า “ขอให้ทุกคนที่ได้รับจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ให้ใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิดหรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้านเพราะมีคนได้รับเชื้อCOVID – 19 แล้ว” ซึ่งข้อความดังกล่าว  ไม่เป็นความจริง

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) แจ้งเตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อ ข้อความดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID – 19 อย่างเข้มงวด อาทิ

  •  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งต้องฉีดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก20 นาที
  •  บริการเจลทำความสะอาดมือที่เคาน์เตอร์บริการ
  •  เว้นช่องบริการ 1 ช่องตีเส้นระยะห่าง 1 เมตรสำหรับคิวรอใช้บริการเว้นเก้าอี้นั่ง1 เมตร
  • ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือบ่อยครั้ง
  • ส่วนศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้นพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนนำส่งให้กับผู้รับปลายทางรวมถึงการนำจ่ายสิ่งของไปรษณีย์ไทยซึ่งได้กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจร่างกายก่อนออกนำจ่ายทุกครั้ง

สำหรับสิ่งของที่ต้องมีการลงนามผู้รับไม่ต้องลงนามรับสิ่งของเป็นการชั่วคราวเพื่อเว้นห่างระยะปลอดภัย(Social Distancing)


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง