Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

249 views

กรมวิชาการเกษตร แนะ เกษตรกรเฝ้าระวังโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าในแก้วมังกร


นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ระยะนี้ที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ แนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า ที่มักพบในระยะการเจริญเติบโต แสดงอาการเริ่มแรกที่กิ่งหรือผลมีจุดสีเหลือง จากนั้นพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสีสนิมเหล็ก บางครั้งพบแผลสีเหลืองฉ่ำน้ำ หากอาการรุนแรงแผลจะเน่า ถ้าเป็นที่กิ่งจะทำให้เนื้อเยื่อตรงแผลหลุดเห็นเป็นรูหรือเว้าแหว่ง สำหรับผลที่มีอาการรุนแรง จะทำให้กลีบผลไหม้แห้งเป็นสีดำและผลเน่าในที่สุด

สำหรับแนวทางในการป้องกันโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า ให้เกษตรกรเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปลอดโรค ควรลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากแก้วมังกรเป็นพืชอวบน้ำ อาจทำให้พืชอ่อนแอเกิดการระบาดมากขึ้น จากนั้น ให้หมั่นสำรวจทำความสะอาดกำจัดวัชพืชโคนต้น เก็บกวาดเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรคใต้ต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคของพืชทำให้เกิดแผลน้อยที่สุด ซึ่งแผลจะเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุของโรคเข้าทำลายพืชได้ง่าย

นอกจากนี้ เกษตรกรควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตรให้สะอาดและผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้งอยู่เสมอ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง