Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

344 views

นายกฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ดูแลความสงบพื้นที่ชุมนุม ย้ำ ‼️ ห้ามใช้ความรุนแรงเด็ดขาด


  • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ดูความสงบเรียบร้อยร้อยในการจัดการชุมนุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้กำลังใจ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุ
  •  ห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเด็ดขาด โดยให้เข้าใจว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของการเมือง จึงต้องเปิดโอกาสให้เยาวชน คนหนุ่มสาวได้แสดงออกอย่างเต็มที่ แต่ต้องไม่เกินเลยกรอบของกฎหมาย และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น
  • นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ชุมนุม จึงขอให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก เพราะต้องอย่าลืมว่าขณะนี้ ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง และทางออกของสถานการณ์ก็คือความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน
  •  น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับบทบาทของคนรุ่นใหม่ จึงมีนโยบายให้ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน คนไทยทุกๆ รุ่น(Generatios) ต้องร่วมกันสร้างชาติไทยไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบนโยบายให้คณะรัฐมนตรี ไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง