Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

484 views

LAB ตรวจเชื้อโควิด แม่นยำ รู้ผลเร็ว


LAB ตรวจเชื้อโควิด แม่นยำ รู้ผลเร็ว

  •  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ หรือ ห้องแล็บ หัวใจสำคัญในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ซึ่งห้องแล็บของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น นับว่ามีความทันสมัย ให้ผลตรวจถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว รู้ผลภายใน 3 ชั่วโมงซึ่งขนาดนี้มีกระจายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ 216 แห่ง
  •  แม้ตอนนี้เราจะไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่กระทรวงฯ ก็ยังคงเตรียมความพร้อมและพัฒนาห้องแล็บ เพื่อรองรับการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง