Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

685 views

ทหารสหรัฐฯ 110 นาย กักตัวครบ 14 วัน : ตรวจไม่พบเชื้อ


ทหารสหรัฐฯ 110 นาย กักตัวครบ 14 วัน : ตรวจไม่พบเชื้อ

  • เริ่มฝึกตั้งแต่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 จากนั้นเดินทางกลับทันที

 กรณี ทหารสหรัฐฯ เดินทางเข้าประเทศไทยและกักตัวใน ASQ ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

  •  วันนี้ (18 ส.ค.63) ครบกำหนดกักตัว 14 วัน แล้วพร้อมดำเนินการฝึกร่วมกับทหารไทยภายในค่ายทหารถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จากนั้นเดินทางกลับทันที
  •  ยืนยันระหว่างฝึกไม่มีการออกนอกพื้นที่ มีทีมติดตามดูแลใกล้ชิด รวมถึงปรับรูปแบบการฝึก Vector Balance Torch แบบ New Normal และลดจำนวนทหารลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง