Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

557 views

แชร์เลข 13 หลัก แถบบาร์โค้ด เลขใต้รูปในบัตรประชาชน ไม่สามารถทำให้บุคคลอื่นรู้ข้อมูลส่วนตัวได้


จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลว่า 3 สิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยของบัตรประชาชน ได้แก่ เลขบัตร 13 หลัก , แถบบาร์โค๊ตซ้ายมือ , เลขใต้รูป โดยเฉพาะท่านที่ใช้ E-Banking สำหรับแอนดรอยด์ เพียง 3 ข้อมูลนี้ มิจฉาชีพก็สามารถขโมยเงินในบัญชีทั้งหมดได้ และให้กดแชร์ส่งต่อนั้น  ไม่เป็นความจริง 

ข่าวจริงประเทศไทยได้ตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ได้รับการชี้แจง ดังนี้

การเปิดเผยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่สามารถทำให้บุคคลอื่นทราบถึงข้อมูลอื่นได้ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่

แถบบาร์โค้ด (BAR-CODE) อ่านออกมาจะเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่สามารถทำให้บุคคลอื่นทราบถึงข้อมูลอื่นได้ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่

เลขใต้รูป ไม่มีความสำคัญ และไม่สามารถจะระบุข้อมูลบุคคลได้เลย

ดังนั้น ข้อมูล 3 อย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นใคร ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดอะไร จึงไม่มีความสมบูรณ์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบได้

สิ่งที่ควรระวัง คือ ไม่ควรให้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเองไปให้ผู้อื่นใช้งาน หากบัตรถูกผูอื่นนำไปหรือโขมยไปใช้ ควรรีบไปแจ้งขอทำบัตรใหม่ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น เพราะหากท่านไปทำบัตรใหม่ บัตรเดิมจะถูกจำหน่ายสถานะของบัตรทันที

กรณีการทำ E-Banking ธนาคารมีระบบการยืนยันตัวตนที่รัดกุม ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ การกำหนดรหัสลับ การทำ OTP หรือกรณีอื่น ๆ แล้วแต่ธนาคารกำหนด

การที่จะทราบแค่รายการหน้าบัตร 3 รายการ ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อทำ E-Banking ได้ ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจสอบข้อมูลบัตรของลูกค้าด้วยวิธีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร

ที่มา : NNT


ข่าวที่เกี่ยวข้อง