Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

131 views

พม. เตรียมที่พัก ปลอดภัย พร้อมอาหารฟรี ไว้รองรับ คนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ


  • คนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เป็นอีกกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้งนั้น พม. จึงเตรียมที่พักสะอาด ปลอดภัย พร้อมอาหารฟรี ไว้รองรับ
  • นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบริเวณสวนลุมพินีและสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,000 คน ในพื้นที่ กทม.

.

  • กลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว หรือห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 22.00 – 04.00 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นมา ยิ่งส่งผลกระทบกลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่มีที่พักอาศัย
  •  นายจุติ กล่าวอีกว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนดังกล่าว และได้จัดสถานที่รองรับ 5 แห่ง ได้แก่ 1.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (อ่อนนุช) 2.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) 3.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 4.บ้านสร้างโอกาส ปทุมธานี และ 5.บ้านสร้างโอกาส ปากเกร็ด พร้อมทั้งมีอาหารครบ 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

.

  • นอกจากนี้ สถานที่รองรับทั้ง 5 แห่ง จะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมต่างๆ จากรัฐ มีบริการทางการแพทย์ และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งเช้าและเย็น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความมั่นใจถึงความปลอดภัยและการปลอดเชื้อ โดยจะมีรถของกระทรวง พม. พร้อมรับส่งไปยังที่พักทั้ง 5 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะยาว จะมีการสอนฝึกอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการพึ่งพาตนเอง จะได้ไม่ต้องกลับมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะอีก
  •  ทั้งนี้ มอบหน้ากากผ้า ชุดทำความสะอาดร่างกาย อาหาร และน้ำดื่ม โดยเฉพาะได้เชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการในสถานที่รองรับทั้ง 5 แห่ง ซึ่งมีคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ จำนวน 12 คน แบ่งเป็น ชาย 10 คน และ หญิง 2 คน สมัครใจเข้ารับบริการที่บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (อ่อนนุช)

.

  • อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง