Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

251 views

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงไม่มีนโยบายยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก


ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวธนาคารไทยพาณิชย์ “เล็งเลิกสมุดเงินฝาก” ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562 นั้น ธนาคารฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารฯ ไม่ได้มีนโยบายที่จะยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด แต่ธนาคารฯ กำลังพัฒนาทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในกรณีที่ไม่สะดวกหรือลืมนำสมุดบัญชีเงินฝากมาที่สาขา โดยลูกค้าสามารถใช้ SCB Easy Mobile Banking Application ในการยืนยันตัวตนผ่าน Digital Passbook ในการทำธุรกรรมได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงสามารถดูรายการของธุรกรรม รวมถึงขอสเตทเมนท์ผ่านทาง SCB Easy ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ทั้งนี้  ธนาคารฯ ขอยืนยันว่า ลูกค้ายังคงสามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากได้ตามปกติ และธนาคารฯ ไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกสมุดเงินฝากแต่อย่างใด

ที่มา : ธนาคารไทยพาณิชย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง