Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

353 views

เตือนประชาชน อย่าส่งต่อข้อมูลข่าวลวง ภาพเก่า จนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในสถานการณ์รับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”


หากฝ่าฝืน มีความผิดฐาน นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ตามมาตรา 14 (2) ของ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

 หากพี่น้องผู้ประสบภัย ต้องการความช่วยเหลือ โทร. 191 หรือ 1599

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง