Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

135 views

พม. ยืนยัน ไม่มีนโยบายให้เงินสมทบช่วยเหลือ 2,000 บาท แก่มัคคุเทศก์


จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความส่งต่อทางกลุ่มไลน์และสื่อโซเชียลต่างๆ ว่า “เรียนแจ้งพี่น้องมัคคุเทศก์ทุกท่าน ท่านสังกัด หรือ มีภูมิลำเนาจังหวัดไหน ตามที่อยู่บัตร ประชาชน ท่านสามารถ ไปแจ้งความจำนง ว่าขาดรายได้ หรือตกงาน ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทุกจังหวัด แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และจะมีเงิน สมทบช่วยเหลือ 2,000 บาทให้กับทุกท่านด้วย” นั้น ❌ ไม่จริง

 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ พบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดส่งต่อข้อความดังกล่าว เนื่องจากจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง