Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

272 views

องค์การเภสัชกรรมชี้แจง การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ “รพ.ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แจ้งมาที่องค์การเภสัชกรรม” เป็นข่าวปลอม!


ตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า ถ้าทราบว่ามีรพ.ไหนขาดแคลนหน้ากากอนามัย ชุดอุปกรณ์ ถุงมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในภาวะโควิด-19 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจ้งขอรับบริจาคไปที่องค์การเภสัชกรรมนั้น
.
องค์การเภสัชกรรมขอชี้แจงว่า “การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง! องค์การเภสัชกรรมไม่มีนโยบายดำเนินการตามข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าว
.
องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยศูนย์ปฏิบัติการกระจายยาและเวชภัณฑ์ในภาวะโควิด-19 ที่มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การเภสัชกรรม(อภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบริหารจัดการ จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ เท่านั้น
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง