Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

266 views

สรรพากร ยืนยัน ไม่นำข้อมูลลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรวจสอบภาษี


  • ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรมสรรพากรจะนำข้อมูล ของผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ ไปใช้ในการตรวจย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้น ❌ ไม่เป็นความจริง
  • นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนโดยทั่วไป ภายใต้สถานการณ์ ที่ทุกคนประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการภาษีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น
  • ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษีจาก วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
  • ส่วนค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 สำหรับการปฏิบัติงาน เสี่ยงภัยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ และมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท เป็นต้น”


✅✅ กรมสรรพากร ขอยืนยันว่า ผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ เพื่อรับเงินตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะไม่ถูกนำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ไปได้ด้วยดี

  •  สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ
  • ขอบคุณข้อมูลและภาพ กรมสรรพากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง