Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

187 views

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยืนยัน ไม่พบพนักงานได้รับเชื้อไวรัส COVID-19


ตามที่มีกระแสข่าวลือทางโซเซียลมีเดีย ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่า พนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 นั้น

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยืนยัน ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามฎหมายกับผู้เผยแพร่ข่าวดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันและรับมือกับวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการยกระดับมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

  • มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัด ให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฏิบัติงานทันที 14 วัน เพื่อความปลอดภัย
  • จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานสวมใส่เมื่อปฏิบัติงานทั้งในและนอกบริเวณสถานประกอบการ
  • ตั้งจุดบริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งทำความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดให้มีการฉีดพ้นฆ่าเชื้อในสำนักงานต่างๆ และสถานที่ที่อยู่ในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
  • พนักงานคัดแยกสินค้าและพนักงานส่งของทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือขณะทำงาน
  • ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงานลาเพื่อเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวัง

          รวมทั้งขอความร่วมมืองดเดินทางทุกชนิด

  • พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มระวังให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติงานที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้พบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
  •  ยกเลิกการประชุมและกิจกรรมทางสังคมทุกชนิด

         ทั้งนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย จำกัด มหาชน) ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่หรือแซร์ข้อความจากโซเซียลมีเดียที่ไม่ได้รับอย่างเป็นทางการ และโปรดระมัดระวังการส่งต่ออีเมลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้กิดความเข้าใจผิดแก่องค์กร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง