Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

149 views

สธ. เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 111 ราย ยอดสะสม 1,045 ราย


นพ.อนุพงศ์  สุจริตกุล  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  แถลงข่าวสถานการณ์โรค COVID-19  ว่า   ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 111 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยกลุ่มก้อนเดิม โดยติดจากสนามมวยเพิ่ม 6 ราย  ติดจากสถานบันเทิงเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มก้อนเดิมจากทั้งสนามมวยและสถานบันเทิง 19 ราย มี 1 ราย ติดจากผู้ป่วยกลุ่มก้อนที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มก้อนเดิม เพิ่ม 19 ราย จำนวนนี้ 6 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นคนไทย 5 ราย และคนอเมริกัน 1 ราย มี 9 ราย เป็นคนไทยทำงานเกี่ยวคนต่างชาติ สำคัญวันนี้ 3 ราย เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ติดจากการดูแลผู้ป่วย ที่เหลือ 1 ราย เป็นผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มที่ 3 จำนวน 63 ราย ยืนยันผลตรวจเป็นผู้ป่วยแต่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ จากการประเมินข้อมูลช่วง 3 วันที่ผ่านมายอดผู้ป่วยเพิ่มคงที่หลักร้อย อัตราแพร่เชื้อใน กทม.เพิ่มเป็น 1 : 3 : 4 แล้ว จากค่าเฉลี่ยทั่วโลก 1 : 2 คาดหากยังคงที่ต่อไปเช่นนี้สิ้นเดือน เม.ย. ไทยจะมีผู้ป่วย ยืนยัน ทะลุ 3,500 ราย

แม้วันนี้ พรก.ฉุกเฉิน จะเริ่มที่บังคับใช้ จะช่วยได้บ้างแต่หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด คาดตัวเลขจะเป็นไปตามคาดการณ์

ขณะนี้ ไทยมีผู้ป่วยโรค COVID-19 สะสมรวมทั้งสิ้น 1,045 ราย หายไร้เชื้อกลับบ้านได้เพิ่ม 18 ราย รวมเป็นผู้รักษาหายสะสม 88 ราย ในจำนวนนี้เป็นบุคคลากรทางการแพทย์รวม 9 ราย   ผู้ป่วยที่ยังเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก 953 ราย อาการหนัก 4 ราย ยังใช้เครื่องช่วยหายใจ ต้องเฝ้าระวังอาการต่อเนื่อง เสียชีวิตรวม 4 รา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง