Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

358 views

อย่าเชื่อ!! ข่าวลือ หลอกลวงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบัญชีธนาคารออมสินช่วงเลือกตั้งจะได้รับเงิน 3,000 บาท


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสิน เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า รัฐบาลจะโอนเงินให้ 3,000 บาท โดยข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมกราคม 2562 ที่มีข่าวในสื่อออนไลน์ ระบุว่า ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะที่ธนาคารออมสิน สาขาหนองฉาง และสาขาบ้านไร่ มีข่าวลือให้ประชาชนเปิดบัญชีและทำบัตร ATM กับธนาคารออมสินเพื่อรับเงิน 3,000 บาทจากรัฐบาล

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ธนาคารออมสิน ได้มีการชี้แจงเผยแพร่ข่าวไปแล้วว่า ไม่เป็นความจริง รวมถึงได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่สาขาด้วย ทำให้กระแสการแห่เปิดบัญชีจึงได้ลดลงตามลำดับ และเมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการแห่เปิดบัญชีในลักษณะดังกล่าวอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ธนาคารออมสินสาขาอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


ธนาคารออมสิน ขอยืนยันอีกครั้งว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ได้ประชาสัมพันธ์หรือต่อยอดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล คือการให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน (Basic Banking Account) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ซึ่งธนาคารออมสินได้แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานได้แนะนำประชาชนที่เดินทางมาติดต่อเปิดบัญชีที่สาขาในจังหวัดอุทัยธานีดังกล่าวด้วย

สำหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 65 ปีขึ้นไป 1 คน เปิดได้ 1 บัญชี ได้รับอัตราดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียกปกติของธนาคารฯ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์คือ เปิดบัญชีแล้วยังไม่ต้องฝากเงินทันที ไม่มีค่ารักษาบัญชี และสมัครใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี (เฉพาะบัตรออมสิน เดบิต เบสิค) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าออกบัตรใหม่เมื่อบัตรหมดอายุ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง