Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

135 views

สธ. ยืนยัน ผู้ป่วยเสี่ยง “โควิด-19” รักษาฟรีทั้งรัฐและเอกชน


  • นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ที่มีความเสี่ยง โควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจเพื่อรักษาได้ฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยจะถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับกลุ่มยูเซป ในลักษณะผู้ป่วยวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาฟรีภายใน 72 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย โดยเฉพาะบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงจะติดไวรัสโควิด – 19 สามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล
  •  ส่วนบุคคลที่ไม่มีอาการหรือแพทย์ไม่ได้ระบุว่ามีความจำเป็นต้องตรวจ แต่มีความประสงค์จะตรวจ ต้องเสียค่าบริการ พร้อมยืนยัน ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยละ 90 อาการไม่หนักสามารถรักษาได้
  •  โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า อย่าแชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าการแพร่ระบาด
  •  พร้อม ยืนยันว่า ไม่ว่าการระบาดจะไปสู่ระยะที่ 3 หรือไม่ รัฐบาลพร้อมรับมือและมีแผนการรับมืออย่างเต็มที่
  •  แต่สิ่งที่สำคัญประชาชนต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้องและร่วมกับรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง