Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

159 views

อย่าเชื่อ ! ไม่จริง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะหมดเครดิต กู้ยืมเงิน ทำธุรกรรมต่างๆ


อย่าเชื่อ !  ไม่จริง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะหมดเครดิต กู้ยืมเงิน ทำธุรกรรมต่างๆ   ความจริง คือ การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน และความสามารถของผู้กู้แต่ละราย

จากกระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลและมีการแชร์ข้อมูลว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะหมดเครดิตในการกู้ยืมและไม่สามารถขอเครดิตทางการเงินได้นั้น ไม่เป็นความจริง โดยข้อความดังกล่าวสร้างความสับสนและความไม่เข้าใจให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก

 นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ชี้แจงว่า เครดิตบูโร มีหน้าที่เก็บข้อมูล ประวัติการชำระค่าสินเชื่อของลูกค้าในแต่ละรายการ เช่น สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน    ส่วนการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินเป็นผู้พิจารณาถึงความสามารถของผู้กู้แต่ละรายเป็นหลัก  จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและแชร์ข่าวดังกล่าว เพราะจะทำให้เกิดความสับสนในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง