Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

187 views

หยุดแชร์ข่าวลวง ! ปศุสัตว์ ยืนยัน อหิวาต์แอฟริกาในหมูไม่ติดต่อคน ตรวจเข้ม 50 ด่านทั่วประเทศ


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ว่า ปัจจุบันยังไม่พบโรคนี้ในประเทศไทย โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างระดมสรรพกำลัง ร่วมกันบูรณาการในการป้องกันโรค ASF อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งการกำชับตรวจสอบใน 50 ด่านทั่วประเทศ และการตรวจเข้มตามท่าอากาศยานทุกแห่ง ป้องกันนักท่องเที่ยวนำผลิตภัณฑ์หมูเข้ามาในไทย รวมทั้งการตั้ง War Room ของภาครัฐและผู้เลี้ยงสุกร เพื่อตรวจหาจุดเสี่ยง ASF ทั้งในส่วนจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคนี้เข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่ และเศรษฐกิจของประเทศได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ย้ำว่าโรค ASF เกิดเฉพาะในหมูเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น คนจึงสามารถบริโภคหมูได้อย่างปลอดภัย 100% ขอให้เกษตรกรและประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ต้องตระหนักและช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังอย่าให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์หมูจากทุกประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด

ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลจากผู้หวังดีแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น “DLD4.0” ว่ามีข่าวปลอมเกี่ยวกับ ASF ส่งต่อกันทางโซเชียลในเฟสบุ๊คและไลน์ ซึ่งต้นเรื่องมาจากประเทศเวียดนาม โดยกระทรวงการสื่อสารเวียดนาม ออกประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เกิดความหวั่นวิตก

กรมปศุสัตว์จึงขอเตือนให้หยุดแชร์ข่าวหรือข้อมูลที่สร้างความแตกตื่นในสังคมวงกว้าง ที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภค และมีผลกระทบร้ายแรงต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย ที่มีมาตรฐานการผลิต ในระดับสากล ผู้นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง