Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

287 views

กกต. สั่งสอบทหารชะโงกดูคูหาเลือกตั้ง หากพบการทุจริต ต้องเลือกตั้งใหม่


ตามที่มีภาพปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีทหารย่านสนามเป้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง และมีภาพทหารบางนายชะโงกมองเข้าไปในคูหาเลือกตั้งของทหารนายอื่นที่กำลังลงคะแนนอยู่นั้น เป็นกรณีที่ทหารประจำการของกองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 34 เขตเลือกตั้งที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่กำลังใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีการเข้าแถวเรียงลำดับการลงคะแนน 

ทหารผู้ที่ชะโงกเข้าไปดูการลงคะแนนเป็นผู้ที่จะลงคะแนนในลำดับต่อไป และหลังจากลงคะแนนแล้วก็ได้ออกจากหน่วยเลือกตั้งไป จึงมีการชะโงกมองทหารผู้ที่กำลังลงคะแนนเพียงครั้งเดียว 

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งยึดหลักการเลือกตั้งที่จะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้ว 

หากพบว่าการลงคะแนนดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เช่น การสั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง