Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

156 views

❌❌ ข่าวปลอม อย่าแชร์❗ จังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ที่ “ผีน้อย” เดินทางกลับ


❌❌ ข่าวปลอม อย่าแชร์❗ จังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ที่ “ผีน้อย” เดินทางกลับ

 ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น พื้นที่เสี่ยง COVID-19 จังหวัดที่ “ผีน้อย” เดินทางกลับ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ…

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพพื้นที่ประเทศไทยว่าจังหวัดไหนพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และมีผีน้อยอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง โดยอ้างอิงข้อมูลถึงเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งทางเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวถึง ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เป็นผู้จัดทำภาพข่าวปลอมที่ถูกแชร์อยู่ตอนนี้ และส่วนหนึ่งของภาพได้มีการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกมาชี้แจงว่า ทางจังหวัดมีการคัดกรองประชาชนที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้า – ออก ผ่านด่านชายแดนช่องจอม ปัจจุบันยังไม่มีรายงานยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แต่อย่างใด

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อ ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

☎☎ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง