Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

161 views

กรมการค้าภายใน แจงไม่เคยจัดสรร ‘หน้ากากอนามัย’ ให้สมาคมร้านขายยาเป็นคนขาย


กรมการค้าภายใน แจงไม่เคยจัดสรร ‘หน้ากากอนามัย’ ให้สมาคมร้านขายยาเป็นคนขาย แต่ให้โรงงานผลิตจัดส่งให้ร้านขายยาที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยตรง

จากกรณีที่สมาคมร้านขายยาระบุถึงกรมการค้าภายในไม่เคยจัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้กับสมาคมร้านขายยาจำหน่ายโดยตรงแต่อย่างใด 


.

  •  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ สมาคมสมาคมร้านขายยาได้ร้องขอให้กรมฯจัดสรรหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปจำหน่ายให้ร้านขายยา ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ 3,000 แห่ง รวมวันละ 25,000 ชิ้น แต่เนื่องจากสมาคมฯไม่สามารถซื้อขายหน้ากากอนามัยได้ กรมการค้าภายในจึงประสานกับโรงงานผู้ผลิตให้ส่งหน้ากากอนามัยไปให้กับร้านขายยาที่เป็นสมาชิกสมาคมฯโดยตรง และโรงงานได้แจ้งข้อมูลเข้ามาที่กรมฯทุกวันว่า ส่งหน้ากากอนามัยไปให้กับร้านขายยาแห่งใดบ้าง แต่คงส่งไปไม่ได้ทั้ง 3,000 แห่ง

.
✅✅ นายวิชัย ย้ำว่า สมาคมร้านขายยาเป็นเพียงตัวแทนร้านขายยาที่เสนอขอให้กรมฯจัดสรรหน้ากากอนามัยไปให้ร้านขายยาที่เป็นสมาชิกฯ และเมื่อที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยกรมการค้าภายใน สมาคมร้านขายยา และโรงงานผู้ผลิต เห็นชอบในข้อตกลงที่ให้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้สมาชิกสมาคมฯวันละ 25,000 ชิ้นแล้ว โรงงานผู้ผลิตได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้ร้านขายยาที่เป็นสมาชิกสมาคมโดยตรง
.

  •  ทั้งนี้ หลังจากกรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ติดตามการผลิตและการจัดส่งหน้ากากอนามัยที่โรงงานของผู้ผลิตหน้ากากอนามัย 11 แห่ง ปรากฎว่าการจัดสรรหน้ากากอนามัยไปยังจุดต่างๆ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการจัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขวันละ 700,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยจำนวน 600,000 ชิ้นนั้น  สามารถนำไปกระจายให้กับร้านค้าปลีกได้เต็มที่มากขึ้น

.

  •  นายวิชัย ยังกล่าวว่า ทุกวันนี้กรมฯสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัชกรรม บริการจัดสรรหน้ากากอนามัยแบบวันต่อวัน แต่หากพบว่าความมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความจำเป็นและกลุ่มที่มีความเสี่ยง ก็ต้องปรับเปลี่ยนการจัดสรรหน้ากากอนามัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง