Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

169 views

สปน. แจง เงินบริจาค “โควิด-19” เตรียมไว้สนับสนุนทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เบิกจ่ายไม่ได้


 กรณีการวิจารณ์เกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีความประสงค์จะบริจาคเงินเดือน เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ภาครัฐมีอยู่ จึงสั่งการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ดังนี้

  •  สนับสนุน อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเจลฆ่าเชื้อ
  •  สนับสนุนการปฏิบัติงานพิเศษของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำงานอย่างหนักในการป้องกันการแพร่ระบาด และรักษาผู้ป่วยโรคดังกล่าว
  •  สนับสนุนในส่วนที่เบิกจ่ายจากทางราชการไม่ได้ หรือถ้าใช้ระบบปกติอาจไม่ทันสถานการณ์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลคนที่อาจป่วยเป็นโรคดังกล่าว โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวกับการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ และที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางราชการจะจ่ายให้ได้
  •  ซึ่งไม่ใช่การนำเงินบริจาคไปใช้ดูแลแรงงานไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและที่เพิ่งเดินทางกลับแต่อย่างใด

❌ ไม่ได้จะนำไปแจกให้ประชาชนทั่วไปตามที่เป็นข่าวด้วย

  • หากมีผู้ประสงค์จะสนับสนุนเพิ่มเติมในระยะต่อไปก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ด้วย
  •  ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการ ยังไม่เปิดรับการบริจาคทั่วไป”

.

  •  สำหรับแนวทางการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับบริจาค ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางเศรษฐกิจนั้น จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน

.
     ✅✅ ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงนี้ มีข่าวหลายประเด็นออกมาในห้วงเวลาเดียวกัน จึงอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนระหว่างข่าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งข่าวการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านช่วยกันติดตามตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง