Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

124 views

Hand in Hand รือเสาะ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ราคา 10 บาท เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนต้องมีการป้องกันการติดเชื้อ เบื้องต้น คือ การสวมหน้ากากอนามัย แต่ตอนนี้ในพื้นที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการ Hand in Hand รือเสาะ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่กำลังได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มาสู่ประชาชนมากขึ้น จึงได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำน่ายในราคาถูกเพียงชิ้นละ 10 บาท เพื่อบริการสังคมตามแนวคิดการดำเนินงานของ Hand in Hand

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการ Hand in Hand รือเสาะจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ผลิตดังกล่าว มีความพิเศษสามารถใส่ตราขององค์กร/หน่วยงาน ได้ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร อีกทางหนึ่งด้วย

 นอกจากนี้ ยังได้ผลิตหน้ากาก ที่สร้างกระแสของชาวนราธิวาส ได้ตระหนักถึงการร่วมกันใช้หน้ากากอนามัย มีการพิมพ์ข้อความว่า “นราธิวาส แดนถิ่นคนดี” และมีรูปนกเงือก และเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้เห็นว่าชาวนราธิวาส ร่วมกันรณรงค์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

✅✅ สำหรับระบบของการป้องกันนั้น แมสผ้าจะใช้ผ้าสารู 2 ชั้น ตามมาตรฐานของสาธารณสุข ทุกขั้นตอน ความละเอียดของเส้นด้าย ก็สามารถกรองได้แน่นอน ตั้งแต่เริ่มผลิต มีลายผ้าทั้งหมด 6 ราย ผลิตลายละ 500 ชิ้น ต่อวัน ผลิตได้วันละ 3,000 ชิ้น ต่อวัน ซึ่งขณะนี้มี Order เข้ามาทุกวัน ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเร่งผลิต มีลูกค้ามาสั่งทำเรื่อย ๆ

✅✅ หลังจากที่โรงงานผลิตเสร็จแล้วก็จะนำสินค้าทั้งหมดไปพาสเจอร์ไรซ์ ที่โรงพยาบาลรือเสาะ ก่อนนำไปจำหน่าย

☎️ หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า ติดต่อได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการ Hand in Hand รือเสาะ โทร.094-968-0007/073-554068 หรือเฟซบุ๊ก เพจแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

  • ที่มา : ยะลา ทูเดย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง