Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

145 views

กองทัพเรือสัตหีบ รับคนไทยเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ชุดแรก 59 คน เฝ้าดูอาการ “โควิด-19”


ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ได้รับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เพื่อนำมาเฝ้าระวังอาการติดเชื้อโควิด-19 ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในชุดแรก จำนวน 59 คน แบ่งเป็น

  • เป็นชาย 27 คน
  • หญิง 32 คน

      ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่รถรับส่งเดินทางมาถึงอาคารรับรองสัตหีบ มีขั้นตอนดังนี้

  •  เริ่มจากการกระบวนการชำระล้าง จากเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนแยกเข้าห้องพักจากกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งจัดผู้หญิงพักที่อาคาร 3 ผู้ชายพักที่อาคาร 4 และครอบครัวจะพักที่อาคาร 5
  •  รถรับส่งจะเข้าสู่กระบวนการชำระล้าง (DECON) ทั้งรถและคนขับ ผ่านขั้นตอนการฉีดยาพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตัวรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ารถรับส่งคันนั้น และคนขับปลอดจากเชื้อ 100 % เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการรับคนไทยจากเกาหลีใต้ จะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบพื้นที่อย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง