Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

174 views

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ยืนยัน ไม่มีพนักงานขายติดเชื้อ “โควิด -19”


จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ติดเชื้อไวรัส C0VID-19 นั้น ❌❌ ไม่จริง 

บริษัท เดอะมอลล์ กรู๊ป ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าผู้เช่า ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกวัน พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า หากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฏิบัติงานทันที 14 วัน ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

  • ห้างสรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน 
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม 
  • มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใย และขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย โปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก 

สำหรับผู้ที่มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง