Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

135 views

“คิง เพาเวอร์” แจง ผู้เสียชีวิตเป็นพนง.บริษัทคู่ค้า พร้อมปิดบริการสาขาศรีวารีชั่วคราว


จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ระบุเป็นพนักงานขายสินค้า 

 
กรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นพนักงานส่งเสริมการขายสินค้า (PC-Product Consultant) ของบริษัทคู่ค้า ที่มีสินค้าจำหน่ายในสาขาศรีวารี มีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 

  • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ระบุว่า เป็นไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 อาการดีขึ้นจึงกลับมาทำงาน ภายหลังในช่วงเย็นมีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  แจ้งลางานกับต้นสังกัดด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 
  • หลังจากนั้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถูกส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูร แพทย์ตรวจพบไวรัส COVID-19 
  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทฯ จึงปิดให้บริการสาขาศรีวารีเป็นต้นมา และให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานที่สาขาศรีวารีเป็นที่เรียบร้อยในวันเดียวกัน 

จากนั้นดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) มาโดยตลอด
 
เหตุการณ์ดังกล่าว ถึงแม้ผู้เสียชีวิตจะไม่ได้เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทฯ โดยตรง แต่เมื่อทราบข่าว บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ
 
สาเหตุของผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการที่สาขาศรีวารีลดลงเป็นจำนวนมากนับแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  สาขาศรีวารีจึงได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน

 
บริษัทฯ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ดำเนินการ พ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) ที่สาขาศรีวารี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563  ส่วนสาขาอื่นๆ ได้มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยการพ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บริษัทฯ ดำเนินการทุกสัปดาห์ นอกเหนือแนวทางดูแลด้านอื่นๆ ตั้งแต่การดูแลพื้นที่ และพนักงาน ตรวจวัดไข้รวมถึงให้ปฎิบัติตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยและยืนยันในความมุ่งมั่นดำเนินการป้องกัน ควบคุม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน อย่างสูงสุด เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง