Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

305 views

ยืนยัน ไทยยังไม่พบ “โควิด-19”” ในสุนัข


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขว่า ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังและศึกษาข้อมูลด้านวิชาการเพิ่มเติม พร้อมขอแนะนำให้ผู้ที่ดูแลสุนัข รักษาความสะอาดของทั้งผู้เลี้ยงสุนัขและสุนัข ซึ่งควรหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

อธิบดีกรมควบคุมโรค ยังกล่าวเพิ่มเติมถึง กรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่รับทราบภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนมีความผิด ปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส่วนในวันพรุ่งนี้ (2 มี.ค.63) กระทรวงสาธารณสุข จะแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเอื้อประโยชน์กับประชาชน จำนวน 10,000 ชิ้น ใน 9 จุด ประชาชนสามารถรับได้คนละ 3 ชิ้นเท่านั้น 

ยืนยันว่า หน้ากากอนามัยที่แจกฟรีให้ประชาชน เป็นคนละส่วนกับที่จัดสรรให้กับสถานพยาบาล ซึ่งมีแผนการจัดสรรชัดเจนตามความต้องการที่แจ้งผ่านมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเขตสุขภาพ ที่ต้องมีเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการผู้ป่วยด้ว


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง