Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

185 views

ข่าวปลอมระบาดหนักใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบอย่าแชร์ต่อ ผิดกฎหมาย


ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองต่างๆ (ใบแดง) นั้น 

กกต. ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเท็จ โดยในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ มีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งและมีกรณีที่ กกต. พบเหตุที่อาจมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง จำนวน 186 เรื่อง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามกระบวนการและกฎหมาย อำนาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นอำนาจของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138

กกต.จึงขอความร่วมมือประชาชนงดส่งต่อข่าวดังกล่าว เพราะเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายและขอให้ใช้วิจารณญาณในการเชื่อหรือส่งต่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง