Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

181 views

อย่าเชื่อ! ข่าวลือ หยุดแชร์ ยันวันหยุดพิเศษ 12 เม.ย. และ 6 พ.ค.62 เท่านั้น


ตามที่มีข่าวลือเรื่องวันหยุด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 2562 ติดต่อกันหลายวัน นั้น 

ขอยืนยันว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษในปี 2562  โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.- 16 เม.ย.62 โดยในวันที่ 13-14 เม.ย. 62 ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนวันที่ 15-16 เม.ย. 62 ตามปฏิทินเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์  รวมวันหยุดช่วงสงกรานต์ทั้งสิ้น 5 วัน คือ วันที่ 12 – ​16 เม.ย. 62 

และวันหยุดพิเศษ ช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 6 พ.ค. 62 เท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง