Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

397 views

กรมควบคุมโรค ยืนยัน ไม่มีการส่งและคิดค่าส่งถุงยางอนามัย แต่สามารถขอรับถุงยางอนามัยได้ฟรี


นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งอ้างชื่อกรมควบคุมโรคโพสต์แจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น โดยส่งทางไปรษณีย์ให้ประชาชนและคิดค่าส่งนั้น ไม่เป็นความจริง 

การจัดซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น มีวิธีจัดส่งตรงถึงพื้นที่ทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีระบบการติดตาม และมีนโยบายที่ชัดเจน คือ “ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นของกรมควบคุมโรค แจกฟรี ห้ามนำไป ซื้อ-ขาย ไม่มีนโยบายจัดส่งให้แก่ประชาชนโดยตรงและคิดค่าส่ง แต่สามารถขอรับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นได้ฟรี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ” 

ถุงยางอนามัยนอกจากจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ ท้องไม่พร้อมแล้ว ยังป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงขอเตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นว่า “คิดจะรัก ต้องรู้จักรับผิดชอบ” ขอให้ป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อดังกล่าว รวมถึงตระหนักในการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาพทางเพศ รับผิดชอบต่อตนเองและคู่ ประชาชนสามารถขอรับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นได้ฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน

ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแสดงบัตรประชาชน สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง หากรู้ว่าติดเชื้อจะได้เข้ารับการรักษาทันที 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปรึกษาเอดส์ โทร.1663 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข่าวที่เกี่ยวข้อง