Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

116 views

ไม่จริง ! ไวรัสโคโรนา แพร่กระจายผ่านอากาศ


ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ไวรัสโคโรนา แพร่กระจายผ่านอากาศ (Airborne) นั้น

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

หลังจากที่มีการแชร์ข้อความไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แพร่กระจายผ่านทางอากาศ กรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา จะแพร่ผ่านละอองเสมหะ (droplets) ไม่ใช่การแพร่กระจายทางอากาศ (airborne) ซึ่งผู้รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ไอ จาม ในระยะน้อยกว่า 90 ซม. และต้องสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เข้าทางเยื่อเมือก

เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถป้องกันได้ ขอให้ทุกคนดูแลร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง