Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

177 views

เตือน ! อย่าเชื่อข้อมูลเกินจริง หลอกลวงสรรพคุณรักษาโรค เสี่ยงเกิดอันตราย


กระทรวงสาธารณสุข เตือน ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเกินจริง หลอกลวงสรรพคุณรักษาโรค เสี่ยงเกิดอันตราย แนะหาข้อมูลให้รอบด้าน หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน

นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นความจริงและเป็นเท็จเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เช่น น้ำผุด ศักดิ์สิทธิ์รักษาได้ทุกโรค รวมถึงมีขบวนการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ เสียเงินซื้อโดยไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่อวดอ้าง 

นอกจากนี้ บางคนหลงเชื่อจนทิ้งการรักษาปัจจุบันที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการรักษา ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง ซ้ำร้ายอาจได้รับพิษภัยซ้ำเติมอาการให้หนักยิ่งขึ้น จึงขอเตือนประชาชนอย่างพึ่งหลงเชื่อข้อมูลสุขภาพต่างๆ ที่มีการส่งต่อๆ กัน ควรหาข้อมูลให้รอบด้านจากแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจ  โดยสามารถเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือส่งคำถามสอบถามที่เฟซบุ๊กกรมอนามัย ส่วนกรณีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อ สามารถตรวจสอบได้ง่ายเพียงโทรถามที่สายด่วน อย.1556 เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และไม่เสียเงินโดยไม่ได้ประโยชน์ 

อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพที่ดีและได้ผลมากที่สุด คือการทำตามหลักง่าย ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลาย เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ หากป่วยหรือมีโรคประจำตัวควรเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

#อย่าหลงเชื่อ #เตือน #กระทรวงสาธารณสุข ประชาชน #ข่าวจริงประเทศไทย #ILOVETHAILAND


ข่าวที่เกี่ยวข้อง