Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

219 views

กรมทางหลวง ชี้ ภาพดินถล่มที่ภาคเหนือไม่เป็นความจริง


กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีแชร์ภาพดินถล่มในภาคเหนือว่าไม่เป็นความจริง สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือเหตุอุทกภัย

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ มีการแชร์ภาพและวีดีโอเกิดการพังทลายของดินในพื้นที่ภาคเหนือของไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งบางข้อความระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง   ชี้แจงว่า  ในพื้นที่รับผิดชอบกรมทางหลวงไม่มีเหตุการณ์พังทลายดังกล่าวตามที่แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด เบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศจีน

ทั้งนี้  กรมทางหลวงได้สั่งทุกหน่วยงานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม   โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน   แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

  • 1. ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ต้องไม่มีหลุมบ่อ พร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพาน ท่อระบบน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง   ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบบน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจร หรือป้าย Knock Down หลักนำทาง   ไฟกระพริบ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติ พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่วัสดุและชิ้นส่วนสะพาน เบลีย์ เครื่องจักร ยานพาหนะ เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ในกรณีถนนหรือสะพานขาด ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
  • 2. ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น
  •  3. เมื่อเกิดเหตุทางขาด/สะพานขาดหรือชำรุด ให้ขอความร่วมมือจากศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานของกรมทางหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและสะพานเบลี่ย์ให้เข้าดำเนินการโดยทันที
  • 4. ให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยของ กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทางการจราจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ต้องการความช่วยเหลือ หรือพบเหตุบนทางหลวง เช่น ต้นไม้ล้ม ทางขาด

  • สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

#กรมทางหลวง #ดินถล่มที่ภาคเหนือไม่จริง #ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand #ILOVETHAILAND


ข่าวที่เกี่ยวข้อง