Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

317 views

ข่าวมั่ว ชาวอู่ฮั่น 5 ล้านคน มาไทย


นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยผ่านห้องข่าว “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางแอพพิเคชั่น “LINE” ว่า ได้รับการประสานงาน จาก เจ้าหน้าที่ China Media Group (CMG) ว่า ตามที่มีข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งของประเทศไทยได้นำภาพการสัมภาษณ์สดของนายโจวซิงหวาง นายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่น อ้างว่าก่อนเทศกาลตรุษจีนมีชาวอู่ฮั่นกว่า 5 ล้านคน เดินทางออกนอกประเทศ โดยประเทศเป้าหมายปลายทางที่ชาวอู่ฮั่นไปมากที่สุดคือประเทศไทยนั้น

พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน China Media Group (CMG) จึงขอความกรุณา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข่าว ให้เกิดความถูกต้องและไม่สร้างสถานการณ์ที่แตกตื่น เกินข้อเท็จจริงดังนี้

ประการแรกตลอดช่วงระยะเวลาสัมภาษณ์สดในรายการความยาว 26.38 นาทีนั้น นายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่น ไม่ได้พูดถึงประเด็นการเดินทางออกนอกเมืองของชาวอู่ฮั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนเลย ประการต่อมาโดยข้อมูลทางการของจีนเอง ก็ไม่เคยกล่าวหรือระบุตัวเลขชาวอู่ฮั่น 5 ล้านคนออกเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนดังกล่าว

ข้อเท็จจริงมีเพียงว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน เชื่อว่ามีคนต่างเมืองที่ทำงานอยู่ในเมืองอู่ฮั่น ราว 60 % จากจำนวนหลายล้านคน ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ที่เป็นบ้านเกิดในพื้นที่ต่างๆ ภายในมณฑลหูเป่ยเอง ส่วนที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั้น มีข้อเท็จจริงยืนยัน ตามตารางที่แนบ กล่าวคือตารางเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติ “อู่ฮั่น เทียนเหอ” ในระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคมถึง 22 มกราคม นั้น มีสนามบินปลายทางที่อยู่ใน 20 Top ไฟล์ท โดยสามแห่งอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้วย
1. สุวรรณภูมิ 11,558 คน  

2. ดอนเมือง 9,000 คน

 3.  ภูเก็ต 6,116 คน เท่านั้น
 

อย่างไรก็ตามสนามบิน เทียนเหอที่อู่ฮั่นเป็นฮับการบินภาคกลางของประเทศ ดังนั้นจำนวนคนที่เดินทางผ่านสนามบินแห่งนี้อาจจะมาต่อจากที่อื่นแล้วบินต่อเนื่อง อาจจะไม่ใช่คนจากอู่ฮั่นทั้งหมดและจำนวนนี้ก็ไม่ใช่คนอู่ฮั่นหรือคนจีนทั้งหมดด้วยจึงแนะนำว่าถ้าเช็คเทียบจำนวนผู้โดยสารปลายทางที่ประเทศไทยในวันดังกล่าวจะเกิดความชัดเจนว่า มีชาวจีนเดินทางมาที่ประเทศไทยกี่คน

จึงขอร่วมมือให้ช่วยกัน ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่มีตัวเลขยืนยันอย่างเป็นทางการ ว่ามีชาวอู่ฮั่น 5 ล้านคน ออกจาก ประเทศจีน ก่อนช่วงตรุษจีน อย่างที่ลือกันใน Social Media

ทั้งนี้ China Media Group (CMG) เป็นกลุ่มวิสาหกิจภายใต้การบริหารของรัฐบาลจีน ถูกก่อตั้งขึ้นตามแผนการปฏิรูปหน่วยงานของรัฐบาลจีน โดยเป็นการรวมกิจการแพร่สัญญาณที่เป็นของรัฐบาลจีนทั้ง 3 สถานีคือ สถานีวิทยุกระจายเสียงประชาชนกลางของจีน (CNR), ไชนาเรดิโออินเตอร์เนชันแนล (CRI) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) รวมถึงโทรทัศน์ภาคบริการโลก CGTN ด้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง