Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

185 views

ไทย สนับสนุนอิหร่านในการรบกับอเมริกา สร้างความเข้าใจผิดทางสังคม อย่าแชร์


ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ไทยสนับสนุนอิหร่านในการรบกับอเมริกา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ❌

ข้อความที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กขององค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพฤติการณ์นิยมพุทธสุดโต่งที่ต่อต้านอิสลามในไทย จากภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นกลุ่มนักเรียนไทยในอิหร่านที่ได้นำธงชาติไทยไปร่วมในงานศพของ พล.ต.กอเซ็ม สุไลมานี เพื่อแสดงออกว่าเป็นคนไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ทางประเทศไทยได้มีนโยบายต่อเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับ อิหร่าน เป็นไปตามแถลงการณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 ว่า “ประเทศไทยร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุด เพื่อลดความตึงเครียด รักษาสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค”

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.nsc.go.th หรือโทร. 02 6298000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ❌

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง